Ester och Yngve 1912

Brev som skrivits framför allt från Ester till Yngve året Titanic sjönk.

Ester_1912-07-08_till_Yngve

Brevet avslutas med mange hilsen fra min mor !

Yngve_1916-05-27_till_W_v_Schwerin

Breven till Werner von Schwerin måste vara utkast. Men varför har de sparats ?© Stefan Brus

Content managed by Webkeytemplate