Viraklubbar / sällskap i Sverige

Viraklubb Kontaktperson Telefon/mail Hemsida
Vira i Malmö Lars Eriksson 070-520 32 92
Linköpings Virasällskap Ulf Strannå ulf.stranna@gmail.com 0707313141 http://jolon.st/virawp
Wirasällskapet Sydgöken Anders Berkmo anders.berkmo snabel-a safegate.se
Viraklubben Lergökarne Ängelholm Ove Torgny 0431-14906
Viraklubben Göken Göteborg ? ? www.wiraklubbengoken.se
Jönköpings Viraklubb Bengt Green 0736-508906
Åstols viraklubb Kjell Carlsson 070-7556219 vira.nu
Gnesta Virasällskap Pontus Gusfsson 0733-601428
Sala Wirasocietet Stellan Ersryd ersryd AT gmail.com
Sällskapet Gävle Viravänner Ingrid Wallman 026-681914
Sundsvalls Viraklubb Lars-Gösta Gustafsson 070-6837174
Härnösands viraklubb Lars Tisell 0611 - 138 57
Östersunds Viraklubb Christer Näsström 063-124291
Umeå Wiraklubb Staffan Andersson 0703-967590

Här är en lista på kontaktpersonerna i landets viraklubbar.
De flesta klubbar tar med öppna armar emot nya viraspelare eller lär dig att spela vira.
Några klubbar är slutna sällskap där du kanske inte kan räkna med att bli medlem.
Om du bara vill lära dig spelet står naturligtvis även medlemmarna i dessa klubbar till ditt förfogande.