viratour1

Turneringsprogrammet ViraTour


Spelarfördelning och resultatrapportering

Denna windows applikation, är ett hjälpmedel vid viraturneringar då antalet spelare blir svårt att bemästra manuellt.
ViraTour har använts sedan 2010 och varit till stor hjälp.

Programmet är utvecklat med dbase (dbase.com dbase llc) utvecklingsplattform av Stefan Brus.

Fördelen med programmet är att fördelningen av spelare vid spelborden görs automatiskt och att summering, rapportering sker enkelt.
Programmet innehåller en tabell med färdiga fördelningar. T.ex vid 12 spelare fördelas spelarna på 4 trebord om fördelningstabellen lagts upp så.
Se beskrivning nedan...

Längst ner på sidan finns en knapp för att ladda hem källkoden till Viratour.
För att kanna exekvera programmet behöver du ha dbase applikationen. Den är inte gratis och du behöver köpa en licens.
Viratour startas genom att starta fönstret "viraturnering"

Även om du inte vill köpa en licens så ladda gäna ner källkoden för en dag kanske inte brusdata finns tillhands vid SM och då finns källkoden som backup.
Eller så kopieras koden och implementerd SQL till ett annat utvecklingsverktyg. Det är ju synd att uppfinna hjulet

spelar tabell

Spelartabell


Deltagare i turneringen registreras

En turnering utan spelare är ingen turnering.
Så det första steget är att registrera deltagarna i turneringen.
Kotym är att lotta ut spelarnr.
Detta görs genom att alla får dra ett kort som motsvarar det spelarnr spelaren internt tilldelas i programmet.
Detta spelarnummer matas in i tabellen.

fördelningstabell

Fördelningstabell


x antal spelare, spelar x antal omgångar

Fördelningstabellen kan uppdateras genom att du editerar tabellen rad för rad. Ny rad läggs upp genom att gå till sista raden i tabellen och använd pil ner för att få upp en ny inmatningsrad.

Eller så har du en extern text fil som importeras. Import filen måste ligga i samma map som appen ViraTour.
Pär Kvist, Linköping Viraklubb har tagit fram ett program som skall vara mer effektivt än Sten Helmfrids pascalprogram.
Pärs fördelningar har använts under de senaste SM turneringarna

Stens program för generering av nya uppdateringar till fördelningstabellen finns inbyggt i Viratour
Se bilden där du väljer antal spelare, antal omgångar och prio 3-bord eller 4-bord. Klicka sedan på knappen med blixt.

Grunduppgifter

Grunduppgifter


Grundspel, final och tröstturnering

Lägg upp ny rad genom att klicka på + knappen

Först läggs Grundspel upp med identiteten "Grund" Antal spelare skall överensämma med upplagda spelare i spelar tabellen.
Alla spelarna skall ha ett spelarnr och checkboxen markerad.

När grundspelraden lagts upp med datum, identitet och antal spelare, skapar du den första omgången. Klicka på skapa omgång.

När grundspelet är klart läggs en ny rad upp med identiteten "Final", Klicka på +knappen
Datumet måste vara samma som "Grund" även om den spelas en annan dag.
Du anger hur många spelare som går vidare från "Grund" i Ant_spelare.
Första omgången i Finalen skapas genom att klicka på skapa omgång.
Under SM har 4 spelare gått vidare.

Tröstturneringen läggs upp med identiteten "Tröst" på samma sätt som finalen. Resterande spelare anges i Ant_spelare
Registreringfönstret

Registrera resultat


Endast kolumnen resultat används

Den nyupplagda omgången innehåller naturligtvis enbart noll resultat.
Resultaten matas in i kolumn resultat. Kolumnen viktat beräknas av programmet då man klickar på " Vikta om"

Det är tvingande att klicka på " Vikta om" oavsett om viktning används eller ej, då det viktade resultatet är det som redovisas.

Vad är då viktat resultat? Om det förekommer blandat 3-bord och 4-bord så kommer spelarna vid 4-bord att spela ett mindre antal givar förutsatt att omgången spelas på tid.
För att kompensera de spelare som spelar vid 4-bord rälknas resultatet. (RESULTAT * 4) / 3

Om endast 3-bord eller 4-bord används behövs ingen viktning även om omgången spelas på tid.

alert!!

Exsqeeze me!!!
Programmet har en indata kontroll, som signalerar om det inte är ett nollresultat vid varje bord.
Denna kontroll utförs när du klickar på rapportknappen.
Det finns lite olika rapporter du kan ta fram:

Rapporter