viratour1

Turneringsprogrammet ViraTour


Spelarfördelning och resultatrapportering

Denna windows applikation, är ett hjälpmedel vid viraturneringar då antalet spelare blir svårt att bemästra manuellt.
ViraTour har använts i 5 till 6 år och varit till stor hjälp.
emästra manuellt.
ViraTour har använts i 5 till 6 år och varit till stor hjälp.
Programmet är utvecklat med dbase (dbase.com dbase llc) utvecklingsplattform av Stefan Brus.
Fördelen med programmet är att fördelningen av spelare vid spelborden görs automatiskt.
Programmet innehåller en tabell med färdiga fördelningar. T.ex vid 12 spelare fördelas spelarna på 4 trebord om fördelningstabellen lagts upp så.
Stockholms Wirasällskap har med hjälp av ett pascal program som Sten Helmfrid skrivit optimerat fördelningen.
Den fördelningstabell som följer med kan behöva uppdateras och då går det bra att kontakta stockholms Wirasällskap för hjälp med detta.

spelar tabell

Spelartabell


Deltagare i turneringen registreras

En turnering utan spelare är ingen turnering.
Så det första steget är att registrera deltagarna i turneringen.
Kotym är att lotta ut spelarnr.
Detta görs genom att alla får dra ett kort som motsvarar det spelarnr spelaren internt tilldelas i programmet.
Detta spelarnummer matas in i tabellen.

fördelningstabell

Fördelningstabell


x antal spelare, spelar x antal omgångar

Fördelningstabellen kan uppdateras genom att du editerar tabellen rad för rad. Ny rad läggs upp genom att gå till sista raden i tabellen och använd pil ner för att få upp en ny inmatningsrad.

Eller så har du en extern text fil som importeras. Import filen måste ligga i samma map som appen ViraTour.
Sten Helmfrid kan genererar textfiler, som är optimerade för ett visst antal spelare och omgångar.
Importfunktionen har bara stöd upp till och med windows 7.
Windows 8 tillåter inte att en arbetsfil bearbetas under rooten., vilket den gör i den version som är nedladdningsbar.
Finns behov av att få någon variant på antal spelare och antal omgångar, så hör gärna av er till klubben.

Grunduppgifter

Grunduppgifter


Grundspel, final och tröstturnering

En förutsättning för att kunna lägga upp ett grundspel är att alla spelare registrerats och att det finns omgångar upplagda i fördelningstabellen för dessa spelare.
När grundspelraden lagts upp med datum, identitet och antal spelare, skapar du den första omgången. Klicka på skapa omgång.
Det är inte tvingande att skapa final och tröstomgång, men så har vi på Stockholms Wirasällskap lagt upp SM i vira.
De 4 bästa spelarna har gått vidare till final och resten har fått spela en tröstturnering.

Registreringfönstret

Registrera resultat


Endast kolumnen resultat används

Den nyupplagda omgången innehåller naturligtvis enbart noll resultat.
Resultaten matas in i kolumn resultat. Kolumnen viktat beräknas av programmet då man klickar på " Vikta om"
Det är inte tvingande att vikta resultaten men Stockholms Wirasällskap har använt sig av det vid SM.
Vad är då viktat resultat?

Det är bara fyrabord som viktas.
Den matematiska och logiska förklaringen till detta kan Sten Helmfrid förklara.
Negativa resultat registreras med - tecken.

alert!!

Exsqeeze me!!!
Programmet har en indata kontroll, som signalerar om det inte är ett nollresultat vid varje bord.
Denna kontroll utförs när du klickar på rapportknappen.
Det finns lite olika rapporter du kan ta fram:

Rapporter